Paatsalu SAR
Sadamad: Paatsalu sadam ja Lääne sadam

E-post: info@parnumaasar.ee

Telefon: +372 5028040
Teeninduspiirkond

Matsalu lahest  Sõmeri poolsaareni

Teenused

Pinnaltpääste

Reostustõrje

Pukseerimine

Ürituste turvalisuse tagamine

Veesõidukite hooldus ja remont 

Merepäste ennetus ja koolitus

Transport erinevate alustega

Merehädas helista: 

JRCC Tallinn +372 619 1224     ja   112    või  

 Pärnumaa Merepääste +372 5028040