gallery/kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks

2017 a  projektid:

LEADER-MEETME RAAMES

 

Projekti nimi : Mereturvalisus romantilisel rannaveel.

Toetuse summa : 25378 EUR

Toetaja  : PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU 

Projekti eesmärk: 

-Pärnumaa Merepääste MTÜ soovib osta Varbla SAR
üksusele täisvarustuses, treileril veetava päästepaadikomplekti

Projekti aeg :juuli 2017 -  detsember 2019

 

 

 

"Kogukondliku turvalisuse 2017.a väikeprojektide toetusprogramm "

 

Projekti nimi : Vihmakäest räästa alla.

Toetuse summa : 3286 EUR

Toetaja : Pärnu Maavalitsus

Projekti eesmärk :

- I etapp merepääste päästejaama ehituses – väikevahendite hoiustamiseks on soetatud päästekuur.

Projekti aeg :  juuli 2017 - aprill 2018

 

 

 

gallery/koos plpkga