gallery/kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks

2018 a  projektid:

 

"Kogukondliku turvalisuse 2018.a väikeprojektide toetusprogramm "

 

Projekti nimi : Vihmakäest räästa alla   jätkuprojekt II etapp.

Toetuse summa : 3498 EUR

Toetaja : Pärnu Omavalitsuste Liit

Projekti rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetus voorust.

Projekti eesmärk :

- II etapp merepääste päästejaama rajamisel – Merepääste vahendid ja sõidukid on hoiustatud suletud ruumis

Projekti aeg : november -detsember 2018