2015-2016  aasta projektid:

KÜSK  AH15 

 

Projekti nimi : Pärnumaa Merepääste "Tiigrihüpe"

Toetuse summa : 11984 EUR

Toetaja  : Kodanikuühiskonna toetuseks KÜSK

Projekti eesmärk: 

- mereside pidamise võimaluse loomine ,sidevahendite soetamine ja koolitused

-navigatsioonivõimaluste parandamine ,navigatsiooni vahendite soetamine ja koolitused

-merepäästevõimekuse suurendamine ,liikmete koolitamine

Projekti aeg : mai 2015 -august 2016

 

 

 

 

"Kogukondliku turvalisuse 2015.a väikeprojektide toetusprogramm "

 

Projekti nimi : Pärnumaa Vabatahtliku Merepääste reageerimisvõimekuse suurendamine.

Toetuse summa : 2355 EUR

Toetaja : Pärnu Maavalitsus

Projekti eesmärk :

- Pärnumaa Merepääste,Varbla ja Paatsalu SRU reageerimisvõimekuse suurendamine.

Projekti aeg : november 2015 -august 2016

 

 

 

gallery/kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks